ARN Projectes

Des de l’associació volem facilitar que els nens i nenes malalts de càncer tinguin l’oportunitat de desenvolupar certa activitat física i esportiva, sempre adequada a les necessitats y possibilitats de cadascun d’ells i elles. Aixó ho farem amb la col-laboració de la Fundació Cors Units que liderada per reconeguts especialistes com el doctor Ricard Serra Grima metge cardioleg i medicina sportiva amb el suport de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, proporciona atenció rigorosa a infants en els que el seu aparell cardiovascular necessita vigilància i seguiment periòdic  precís, a partir del diagnòstics de les seves metges,  mijorant el coneixement de la resposta cardiovascular a l’esforç en infants i adolescents en cardiopaties congènites  i valorar els efectes de la quimioteràpia sobre el cor en infants que han superat la malantia oncohematològica.

Així mateix col-laborem amb altres entitas fent-nos ressò i participant en projectes ja en marxa, com l’Hospital de Sant Joan de Déu amb el qual estem col-laborant per donar suport alguns dels projestes en curs o en el grand repte del Pediatric Cancer Centre que serà una referència internacional de la investigació i càncer infantil. També estem en contacte i co-laborant amb altres organitzacions afins a la lluita contra el càncer infantil, per aprende  d’els de la seva experiència i capacitat de recursos.

ARN Palante són tots aquells projectes que duem a terme, ja sigui en col·laboració amb altres entitats i/o associacions o de manera autònoma.